[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

รับสมัครคัดเลือกครู ศรช.
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัุครคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน 2557  เข้าชม :  [61]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

17 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [18]

17 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
เก็บตกกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2557  เข้าชม :  [12]

17 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลทัพหลวง  เข้าชม :  [10]

16 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2557
กศน.อำเภอสามชุกได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสามชุก และ กศน.ตำบลบ้านสระ   เข้าชม :  [13]

16 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานส่งกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานส่งกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [16]

11 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณฯและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณฯและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  เข้าชม :  [20]

1 / เม.ย. / 2557 :
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สว.  เข้าชม :  [20]
28 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านท่าคอย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [18]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านนาป่า
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [19]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ 27 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [30]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์ขึ้นป้ายรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [27]
26 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-วิชาการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วันที่ 20-31 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [33]

 


 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 
นางธัชชนก พละศักดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีนายสันติ  ต่วนชะเอม
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
     

  
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 โปรแกรมการเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน New 
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551
Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์) ฉบับปรับปรุงใหม่  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      7 ตค. 56
   ดาวน์โหลดที่นี่

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05