[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

ประกาศผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแห่นง
ระกาศผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแห่นง ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  เข้าชม :  [140]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ
กศน.อำเภอด่านช้างส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ  เข้าชม :  [4]

25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอด่านช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประดิษฐ์กล่องเอนกประสงค์  เข้าชม :  [4]

23 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ประชุมโครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข (หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)
กศน.อำเภอสามชุก ร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข (หมู่บ้านอนุรักษ์แย้) ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณตะไล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าชม :  [8]

23 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมหลักสูตรวิชาการทำกระถางจากยางรถยนต์
กศน.ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก กิจกรรมหลักสูตรวิชาการทำกระถางจากยางรถยนต์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเศษรฐกร ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าชม :  [6]

23 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
การจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมการจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV  เข้าชม :  [19]

22 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดโครงการ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
พร้อมวุฒิธิบัตรให้กับผู้ดูแลบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [14]

23 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าระหัด จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลท่าระหัด จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ รพ.สต.ท่าระหัด  เข้าชม :  [7]
23 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  เข้าชม :  [5]
23 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านระฆัง   เข้าชม :  [6]
23 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกโคเฒ่า จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลโคกโคเฒ่า จัดเสวนาบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านสามหน่อ  เข้าชม :  [5]
21 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสนามคลี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลสนามคลี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำกล่องทิชชูจากไหมญี่ปุ่น  เข้าชม :  [7]
21 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสนามคลี จัดกิจกรรมเสวนาบ้านหนังสืออัจฉระยะ
กศน.ตำบลสนามคลี จัดกิจกรรมเสวนาบ้านหนังสืออัจฉระยะ ณ บ้านหนองขาม   เข้าชม :  [5]

 

 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05