[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

กำหนดการสวดพระอภิธรรม บิืดาของครูทัศนีย์ ดำรงค์ฤทธิ์ (ครูอ้อ)
กำหนดการสวดพระอภิธรรม บิืดาของครูทัศนีย์ ดำรงค์ฤทธิ์ (ครูอ้อ)   เข้าชม :  [2]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

3 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล
กศน.อำเภอบางปลาม้า ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล โดยมี นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธาน วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า   เข้าชม :  [3]

3 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับรางวัลเบิกจ่ายสูงสุด รอบ 6 เดือน
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับรางวัลเบิกจ่ายสูงสุด รอบ 6 เดือน  เข้าชม :  [6]

3 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
บุคลากรครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
บุคลากรครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเดิมบาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [5]

3 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (วันแรก)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (วันแรก) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [5]

2 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าชม :  [5]

2 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.สามชุก
ประเมินผลการปฏบัติงานของ ครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอสามชุก
นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นางอัชญา แจ่มถาวร ผอ.กศน.อำเภอสามชุก นางสาวรวีวรรณ วงค์มณี ครู กศน.อำเภอหนองหญ้าไซและนางชิดชนก หนูทอง ครู กศน.อำเภอสามชุก คณะกรรมประเมินผลการปฎิบัติพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ประเมินผลการปฏบัติงานของ ครู กศน.ตำบล และค  เข้าชม :  [6]

25 / เม.ย. / 2559 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบางเลน
ปิดสอนอาชีพวิชาการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางเลน ม.3 โดยมีนางสำอางค์ กังวาลทวีทรัพย์ เป็นวิทยากรผู้สอน ได้รับการนิเทศจาก นายธเนศ ผิวเผือก สมาชิก อบต.บางเลน  เข้าชม :  [9]
25 / เม.ย. / 2559 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลหนองบ่อ
ปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ วิชาการทำเปลญวน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ วันที่ 25 เมษายน 2559  เข้าชม :  [8]
25 / เม.ย. / 2559 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
ข้าร่วมนำกิจกรรมต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนและให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางพลับ (อำเภอเคลื่อนที่)   เข้าชม :  [6]
25 / เม.ย. / 2559 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง
ปิดสอนกลุ่มอาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาการทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ วันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค.59 ณ อบต.บ้านช้าง   เข้าชม :  [7]
25 / เม.ย. / 2559 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
บุคลากร กศน.อำเภอสองพี่น้อง
รับชม etv เรื่องการศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เวลา 10.00 - 11.00 น. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  เข้าชม :  [10]
14 / เม.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ กศน ตำบลกระเสียว
กศน.ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ กศน ตำบลกระเสียว ณ วัดโคกหม้อ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก ในวันที่ 13 เมษายน 2559  เข้าชม :  [20]

 
 


 


 
 

 
  


 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      2 ตค. 58
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05