[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

ขยายเวลารับสมัครสอบ ครู ศรช.
ขยายเวลารับสมัครสอบ ครู ศรช.  เข้าชม :  [159]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลวัดโบสถ์
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านท่าตลาด หมู่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [5]

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลวัดดาว
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนกลาง หมู่ 10 ตำบลวัดดาว ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558   เข้าชม :  [2]

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลองครักษ์
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านทองขาหย่าง หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [4]

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลมะขามล้ม
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่กศน.ตำบลมะขามล้ม หมู่ 7 ตำบลมะขามล้ม ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [4]

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสาลี
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ กศน.ตำบลสาลี หมู่ 2 ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [4]

30 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลกฤษณา
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ กศน.ตำบลกฤษณา หมู่ 5 ตำบลกฤษณา ในวันที่ 24 - 24 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [2]

30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดกลุ่มอาชีพการทำไข่เยี่ยวม้าเค็ม
วันนี้สอนการแปรรูปไข่เยี่ยวม้า การทำยำไข่เยี่ยวม้าและไข่เยี่ยวม้ากระเพากรอบ ได้รับการนิเทศจาก อ.ณรงค์ และ อ.จันทร์นิภา ศรีคำไทย และ อ.ยุพิน มะลิถอด  เข้าชม :  [4]
30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จัดอบรมโครงการประดิษฐ์กระถางยางรถยนต์ ณ หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ ได้รับการนิเทศจากอ ยุพิน มะลิถอด ครูอาสาสมัคร และน.ส.ภัทกาญจน์ คชเดช นักจัดการงานทั่วไป  เข้าชม :  [4]
30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลเนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นิเทศกลุมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จัดโดยกศน.ตำบลเนินพระปรางค์ โดยมีปลัดอบต.เนินพระปรางค์นายสมภพ สายแก้ว และนักพัฒนากรชุมชน นายกิตติ บำรุงรักษา ร่วมนิเทศด้วย  เข้าชม :  [2]
29 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จัดอบรมโครงการสุขภาพดี ชีวี มีสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากร ณ กศน.บางพลับ วันที่ 29 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [5]
29 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จัดอบรมโครงการคุณแม่วัยใส (ทักษะชีวิต) โดยมี นายดนุพล จันทร์โพธิ์ สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก เป็นวิทยากร วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ กศน.ตำบลทุ่งคอก  เข้าชม :  [7]
26 / มิ.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโครงการเพศศึกษากับการดูแลสุขภาพ เวลา09.00-12.00น. ณ กศน.ตำบลบ้านกุ่ม วิทยากร น.ส.ศิริลักษณ์ น้ำทับทิมทอง จนท.รพ.สต.บ้านกุ่ม..ได้รับการนิเทศจาก อ.ภัชญาดา ธัญกุลโยธิน  เข้าชม :  [5]

 

 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556


 

 


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 


ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05