[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ  เข้าชม :  [8]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

6 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ดำเนินการประกาศการรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  เข้าชม :  [2]

6 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้อง
เปิดรับลงทะเบียนสอบซ่อมวันแรกวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสองพี่น้อง  เข้าชม :  [0]

6 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
อ.พัสวรรณ ศรีหว้าสระสม และอ.กมลทิพย์ ไกรวงศ์ ครูอาสาสมัครของกศน.สองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพัสดุของกศน.ตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  เข้าชม :  [0]

6 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558  เข้าชม :  [2]

6 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [4]

5 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมข้าราชการและบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม และมอบหมายงานในปีงบประมาณ 2559  เข้าชม :  [10]

6 / ต.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
บรรยากาศการลงทะเบียนซ่อมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 ของการลงทะเบียนซ่อม  เข้าชม :  [1]
6 / ต.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2558   เข้าชม :  [1]
1 / ต.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
อ.ยุพิน มะลิถอด ครูอาสาสมัครกศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ.พรทวี ทองเชื้อ หัวหน้ากศน.ตำบลดอนมะนาว
ลงนิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง 4 แห่ง  เข้าชม :  [7]
15 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สานนิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก วันที่ 15 กันยายน 2558  เข้าชม :  [21]
15 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฟูมฟัก นักอ่าน พัฒนาการเด็กเล็ก 0 - 6 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองบ่อ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558  เข้าชม :  [19]
11 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโครงการฟูมฟัก นักอ่าน พัฒนาการเด็กเล็ก 0 - 6 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลดอนมะนาว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558   เข้าชม :  [20]

  
 
 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556


 

 


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05