[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< มิถุนายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [1900]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

29 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา การปลูกพืชน้ำหยดแบบประหยัด  เข้าชม :  [5]

29 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สู่การปฏิบัติ ครั้ง 4/2559 สภาพัฒนาการเมือง วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [9]

28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกแบน
กศน.ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกแบน จำนวน 50 ชม. วันที่ 27 มิ.ย-7 ก.ค 59 ณ บ้านโค้งบ่อแร่ หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ  เข้าชม :  [8]

28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2559
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือพนิดา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [14]

28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้่ยง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี่้ยง  เข้าชม :  [7]

28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนตาล ร่วมกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร
กศน.ตำบลดอนตาล ร่วมกับบรรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร นำหนังสือลงสู่ที่อ่านบ้านหนังสือชุมชน  เข้าชม :  [6]

21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูอาสาสมัครและครู ศรช.ประจำตำบลตลิ่งชันเข้าร่วมรับการประเมินตำบลสุขภาพบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี
ครูอาสาสมัครและครู ศรช.ประจำตำบลตลิ่งชัน ร่วมรับการประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ รพ.สต.ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน   เข้าชม :  [18]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำตะกร้าจากเชือกร่ม  เข้าชม :  [14]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักสูตรระยะสั้ัน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักสูตรระยะสั้ัน วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วย  เข้าชม :  [12]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา การปลูกพืชระบบน้ำหยดแบบประหยัด  เข้าชม :  [16]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนมะสังข์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลดอมะสังขฺ์ ่จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำพานจากเชือกมัดฟาง  เข้าชม :  [16]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  เข้าชม :  [10]

 
 


 

 

 

 


 


 
 

 
  


 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      2 ตค. 58
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05