[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

ประชุมการประเมินหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ได้ร่วมประชุมกลุ่มแผนงาน เพื่อจะได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเพื่อดำเนินการประเมินงาน กลุ่มแผนงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เข้าชม :  [24]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

3 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดบริการส่งเสริมการอ่าน \"รถซาเล้งห้องสมุดเคลื่อนที่\" ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดบริการส่งเสริมการอ่าน \"รถซาเล้งห้องสมุดเคลื่อนที่\" ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก ณ ชุมชนสมเด็จพระวันรัต ต.สามชุก ในวันที่ 3 มี.ค.2558  เข้าชม :  [7]

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ
ทดสอบ  เข้าชม :  [8]

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ
ทดสอบ  เข้าชม :  [5]

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ
ทดสอบ  เข้าชม :  [5]

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ
ทดสอบ  เข้าชม :  [5]

3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ
ทดสอบ  เข้าชม :  [5]

3 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน \"การทำเกษตรแบบธรรมชาติ\"
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน \"การทำเกษตรแบบธรรมชาติ\" วันที่ 3-10 มีนาคม 2558 ณ บ้านบางคาง หมู่4 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  เข้าชม :  [7]
27 / ก.พ. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรม Booksmobile Library 2558 ร่วมกับครู กศน.ตำบลบ้านสระ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดกิจกรรม Booksmobile Library 2558 ร่วมกับครู กศน.ตำบลบ้านสระ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ \"บ้านดงโมกข์\" หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 ก.พ.2558  เข้าชม :  [14]
27 / ก.พ. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านดงโมกข์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกิจกรรมบุฟเฟต์อาหารสมอง เรื่องงานประดิษฐ์ และสวนสนุกทางปัญญา การทำตุ๊กตาการบูร  เข้าชม :  [13]
25 / ก.พ. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บุฟเฟ่ต์อาหารสมอง และสวนสนุกทางปัญญา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
กศน. ตำบลท่าพี่เลี้ยง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมองและสวนสนุกทางปัญญา ณ ที่ทำการชุมชนวัดศรีบัวบาน   เข้าชม :  [13]
25 / ก.พ. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บุฟเฟ่ต์อาหารสมองและสวนสนุกทางปัญญา ตำบลท่าระหัด
ครู กศน.ตำบลท่าระหัด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมองและสวนสนุกทางปัญญา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด  เข้าชม :  [11]
25 / ก.พ. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บุฟเฟ่ต์อาหารสมองและสวนสนุกทางปัญญา ตำบลสนามคลี
กศน.ตำบลสนามคลี ร่วมกับห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมองและสวนสนุกทางปัญญา ณ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี  เข้าชม :  [10]

 


 

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05