[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< สิงหาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคุณภาพและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  เข้าชม :  [19]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

4 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชา ธุรกิจขนมไทย
นางสุพรรณี สะราคำ ได้รบมอบหมายใให้รับผิดชอบดูแล การเปิดกลุ่มการจัดกรรมโครงการฝึกททักาะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชา ธุรกิจขนมไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านท่ารวก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าชม :  [0]

3 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลบ่อกรุ
นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นำบุคลากรครู กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลบ่อกรุ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘   เข้าชม :  [4]

3 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมในงานแห่เทียนพรรษากับเทศบาลเขาพระ และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  เข้าชม :  [5]

3 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กศน.ตำบลบางใหญ่
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กศน.ตำบลบางใหญ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  เข้าชม :  [4]

3 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 , วันที่ 1,2,8,9 สิงหาคม 2558  เข้าชม :  [2]

3 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 , วันที่ 1,2,8,9 สิงหาคม 2558  เข้าชม :  [3]

3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลศรีสำราญรับชมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพูดคุยเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลศรีสำราญรับชมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพูดคุยเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [3]
3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนมะนาว รับชมรายการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
กศน.ตำบลดอนมะนาว รับชมรายการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [2]
3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ่อสุพรรณ รับชมรายการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
กศน.ตำบลบ่อสุพรรณ รับชมรายการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [2]
3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านช้าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย สื่อโทรทัศน์รายการ ETV
กศน.ตำบลบ้านช้าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย สื่อโทรทัศน์รายการ ETV ตอนที่ 10 เรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [2]
3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเนินพระปรางค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย สื่อโทรทัศน์รายการ ETV ครั้งที่ 10
กศน.ตำบลเนินพระปรางค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย สื่อโทรทัศน์รายการ ETV ตอนที่ 10 เรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นศ.จำนวน ๑๕ คน  เข้าชม :  [2]
3 / ส.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางพลับ จัดอบรมโครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
นางสาวอรัญญา วิเศษดี ครู กศน.ตำบลบางพลับ จัดอบรมโครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการท้องไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น   เข้าชม :  [2]

  
 
 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556


 

 


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 


ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05