[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

ประกาศรับสมัคร
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครครูอาสาสมัคร   เข้าชม :  [88]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

1 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมจัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่
กศน.ตำบลเดิมบาง เข้าร่วมจัดงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [15]

30 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมอบรมกรรมการศูนย์ จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ โณงแรมกีฬา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  เข้าชม :  [11]

30 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับการตรวเยี่ยมจากท่านผู้อำนวยการอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการดำเนินงานของ กศน.ตำบล จำนวน ๗ แห่ง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘   เข้าชม :  [25]

29 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สานต่อปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
กศน.อำเภอสามชุก จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สานต่อปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษาพิการของ กศน.อำเภอสามชุก ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก  เข้าชม :  [20]

29 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอสามชุก เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน คูปอง กศน
กศน.อำเภอสามชุก เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน คูปอง กศน วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [12]

28 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
บุคลากร กศน.อำเภอสองพี่น้อง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1   เข้าชม :  [13]

30 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้รถโมบาย บ้านหนังสืออัจฉริยะหมู่ที่ 5  เข้าชม :  [11]
30 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมภาคีเครือข่าย โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล
อ.ภัชญาดา ธัญกุลโยธิน ครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล  เข้าชม :  [7]
29 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้รถโมบาย
กศน.ตำบลบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้รถโมบาย ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เข้าชม :  [9]
28 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ต.ทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่   เข้าชม :  [9]
28 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
ครู กศน.ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเครือข่าย รพ.สต.บางพลับ ให้ข้อมูลการทำงานร่วมกัน ต่อคณะประเมินพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพอำเภอและบริการปฐมภูมิและติดตามครู  เข้าชม :  [10]
28 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้รถโมบาย   เข้าชม :  [9]

 

 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05