[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< กรกฏาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

ประกาศรายชื่อ บรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อ บรรณารักษ์  เข้าชม :  [112]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

29 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงมล
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงมล 28 กรกฎคม 2559 ณ ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า   เข้าชม :  [5]

29 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 (28 ก.ค. 59) ภาคเช้า เวลา 09.09 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภ
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 (28 ก.ค. 59) ภาคเช้า เวลา 09.09 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเ  เข้าชม :  [6]

28 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลสนามคลี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลสนามคลี  เข้าชม :  [8]

28 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลดอนกำยาน
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ อาคารชั้นล่าง อบต.ดอนกำยาน  เข้าชม :  [11]

27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลพิหารแดง
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้อง ICT อบต.พิหารแดง  เข้าชม :  [9]

27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลสนามชัย
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลสนามชัย  เข้าชม :  [6]

21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูอาสาสมัครและครู ศรช.ประจำตำบลตลิ่งชันเข้าร่วมรับการประเมินตำบลสุขภาพบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี
ครูอาสาสมัครและครู ศรช.ประจำตำบลตลิ่งชัน ร่วมรับการประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ รพ.สต.ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน   เข้าชม :  [34]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำตะกร้าจากเชือกร่ม  เข้าชม :  [31]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักสูตรระยะสั้ัน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักสูตรระยะสั้ัน วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วย  เข้าชม :  [26]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา การปลูกพืชระบบน้ำหยดแบบประหยัด  เข้าชม :  [33]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนมะสังข์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลดอมะสังขฺ์ ่จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำพานจากเชือกมัดฟาง  เข้าชม :  [34]
21 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  เข้าชม :  [24]

 


 


  

 


 


 
 

 
  


 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      2 ตค. 58
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05