[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

สอบราคาเช่ารถยนต์ 12 ที่นั่ง
สอบราคาเช่ารถยนต์ 12 ที่นั่ง  เข้าชม :  [28]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

17 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้าง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านเขานางงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [19]

16 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูง  เข้าชม :  [26]

13 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จบ ม . 6 ใน 8 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557   เข้าชม :  [16]

10 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
บริการกิจกรรมดีๆ@ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้อนรับปิดเทอมจ้าาาา  เข้าชม :  [70]

10 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
ต้อนรับปีงบประมาณ 2558
>Open the Books & Open the world< กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้นำชุมชนของอำเภอสามชุก  เข้าชม :  [56]

7 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.บางปลาม้า
ประชาสัมพันธ์ รับนศ.ภาคเรียนที่ 2/57
กศน.อำเภอบางปลาม้า รณรงค์ ออกประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นศ.ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 /57  เข้าชม :  [34]

9 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลวังลึกได้จัดกิจกรรมอยู่เย็นเป็นสุขกับเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เข้าชม :  [133]
9 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลย่านยาวได้จัดกิจกรรมอยู่เย็นเป็นสุขกับเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เข้าชม :  [123]
20 / พ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตกับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เข้าชม :  [144]
1 / เม.ย. / 2557 :
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สว.  เข้าชม :  [146]
28 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านท่าคอย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [155]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านนาป่า
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [126]

 

 เลขาธิการ กศน. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. "เพลงอีแซว กศน.อำเภอดอนเจดีย์" 

 

 


 
 


สุขภาพดีกับข้าวไรซ์เบอรี่ กศน. สุพรรณบุรีFM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ
 
 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 
นางธัชชนก พละศักดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีนายสันติ  ต่วนชะเอม
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
     

 

 
  

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57


คู่มือครู สำหรับการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศการคัดเลือกบุคลากร ฯ
ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ (คนพิการ)
แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตามงานครูสอนคนพิการ

คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วย
เหลืออื่นใดทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบการบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551
Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์) ฉบับปรับปรุงใหม่  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05