[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บำเพ็ญประโยชน์ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
คณะลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บำเพ็ญประโยชน์ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
25 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
17 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
16 / ต.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูง
4 / ก.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการสัมนาวิชาการ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการสัมนาวิชาการ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
21 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษา
12 / ก.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 / ก.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นิเทศตรวจเยี่ยมที่อ่านหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ และที่อ่าน กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นิเทศตรวจเยี่ยมที่อ่านหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ และที่อ่าน กศน.ตำบล
4 / ก.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นิเทศตรวจเยี่ยมงานที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะและ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นิเทศตรวจเยี่ยมงานที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะและ กศน.ตำบล
30 / มิ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู ให้กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู ให้กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
30 / มิ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมสร้างความรัก ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมสร้างความรัก ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
11 / มิ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาการยกระดับการศึกษาฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาการยกระดับการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
11 / มิ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์\\\"สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน \\\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์\\\"สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน \\\"
21 / พ.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ( ตีนเป็ด ) ตำบลศาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ( ตีนเป็ด ) ตำบลศาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
12 / พ.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนแข่งสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนแข่งสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2 ณ Fashion island
17 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
16 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานส่งกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานส่งกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
11 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณฯและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณฯและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
9 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
25 / มี.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับรางวัลชนะเลิศ ประกวด สุดยอด กศน.
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับรางวัลชนะเลิศ ประกวด สุดยอด กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05