[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลลงเว็ปไซด์ สำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลลงเว็ปไซด์ สำนักงาน กศน.ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
25 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสดุดีในวันพระมหาธีรราชเจ้า
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสดุดีในวันพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
25 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ กศน.ตำบลทับตีเหล็ก
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลดอนกำยานพิหารแดง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลดอนกำยาน
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลบางกุ้ง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ บ้านบางกุ้ง หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลดอนโพธิ์ทอง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลดอนมะสังข์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ ตำบลดอนมะสังข์
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ ตำบลสวนแตง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ ตำบลโพธิ์พระยา
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ตำบลไผ่ขวาง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ อบต.ตำบลไผ่ขวาง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง ณ ชุมชนวัดไทรย์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ตำบลดอนตาล
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการอาชีพไหนไฟแรงเฟร้อ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการอาชีพไหนไฟแรงเฟร้อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามชัย
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามชัยตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง\"โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง \&q
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการ ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ในหัวข้อยุทธศาสาตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.2559
15 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
12 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับ กศน.จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานศูนย์อาเชียนศึกษา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับ กศน.จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานศูนย์อาเชียนศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
11 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องงานพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ รวมถึงศูนย์อาเชียนศึกษา
29 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบััติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05