[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ
บรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ ณ โรงเรียนวัดดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
27 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจตำบลคนดีศรีสุพรรณ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจตำบลคนดีศรีสุพรรณ ณ อบค.ดอนกำยาน วันที่ 26 สิงหาคม 2558
26 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ณ ห้องประชุมเฮลิคอปเตอร์ หมู่ 2 ตำบลสนามชัย
25 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
25 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่\"ณ วัดถ้ำสุทธาวาส อ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่\"ณ วัดถ้ำสุทธาวาส อ.เมืองสุพรรณบุรี
21 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
21 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนฯราชสุดา ณ จังหวัดนครปฐม
20 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจากอำเภอพนมสารคามและอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
พิธีมอบบ้าน โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน
พิธีมอบบ้าน โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน ณ ตำบลโพธิ์พระยา
19 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมทำบุญกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมทำบุญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ร้านค้า SML ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จังหวัดสุพรรณบุรี
10 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พาสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พาสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
4 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ณ ค่ายลุกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
22 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร(ไหว้พระ)
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุจำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร(ไหว้พระ)
14 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม \" หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ \"
13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ จังหวัดปราจีนบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558
22 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
18 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การทำศิลปประดิษฐ์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การทำศิลปประดิษฐ์ ณ กศน.ตำบลพิหารแดง
18 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน ณ กศน.ตำบลสวนแตง
15 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มประเมินประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มประเมินประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเทียบระดับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05