[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

29 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
20 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
นางณัฐชา นนท์แก้ว ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ เยี่ยมนักศึกษาดู ETV
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ เยี่ยมนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน
นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางอรณิช วรรณนุช ผอ.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นิเทศ กศน.ตำบล
นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนิเทศพร้อมให้คำแนะนำกับ กศน.ตำบล และที่อ่านหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ
16 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันครู
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ในวันครูแห่งชาติ
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ และนางมณี เคนผาพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนกำยาน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางทิพวรรณ หิรัญปาน ครูชำนาญการพิเศษ ลงเยี่ยมกลุ่มศูนย์ฝึกอาชี่พชุมชนวิชาการทำตะกร้าจากเชือกร่ม
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลศาลาขาวจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสุนิสา ขาวบริสุทธิ์ ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวพัชร์นันท์ ่ สิงห์จุ้ย ครู กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกับนักศึกษา
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวจีราภัคฐ์ ดอกไม้เทศ ครู กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบทั้ง 3 ระดับ
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางมณี เคนผาพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ และนางศุภกัญญา ทองสุก ครู กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการประดิษฐ์วัสดุจากดินไทย
13 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้กับเด็ก
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมลงบริการให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
13 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางเฉลียว โกลากุล ครูชำนาญการ ลงตรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นางเฉลียว โกลากุล ครูชำนาญการ และนางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลสนามคลี
10 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางเฉลียว โกลากุล ครูชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นางเฉลียว โกลากุล ครูชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลสนามคลี
10 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับเทศบาลตำบลบ้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 มกราคม 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จัดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเวปไซด์สู่ชุมชน
สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเวปไซด์สู่ชุมชน
25 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บำเพ็ญประโยชน์ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
คณะลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บำเพ็ญประโยชน์ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
25 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05