[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

26 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพานจากาเชือกมัดฟาง ณ อบต.สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
26 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ณ วัดสระแก้วศรีสรรเพ็ชญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จังหวัดสุพรรณบุรี
26 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
19 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรับสรีระท่านบรรหาร ศิลปอาชา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรับสรีระท่านบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21
18 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาุชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการบรรณสัญจร
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาุชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการบรรณสัญจร ณ รพ.สต.บ้านท่าระหัด ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
18 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดให้นักศึกษาร่วมปลุกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดให้นักศึกษาร่วมปลุกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ วัดไชนาวาส
18 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาุชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการบรรณสัญจร
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาุชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการบรรณสัญจร ลงสู่บ้านหนังสือชุมชน ตำบลดอนกำยาน
15 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเ้ทศนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเ้ทศนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
13 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลดอนโพธิ์ทอง
5 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับฟังสรุปการประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับฟังสรุปการประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
5 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการอบรมแนวทางการเขียนหลักสูตร
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการอบรมแนวทางการเขียนหลักสูตรรายวิชาการทำนา
29 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
อบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผอ.กศน.เมืองสุพรรณบุรี เป็นอบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน(วิทยากรประชารัฐต้นแบบ)
25 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลสระแก้ว ต้อนรับ อบต.วัดป่า จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลสระแก้ว ต้อนรับ อบต.วัดป่า จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชน
18 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพร นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
17 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ ตำบลบ้านโพธิ์
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ วัดประชุมชน ตำบลบ้านโพธิ์
14 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเดินขบวนในเทศกาลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเดินขบวนในเทศกาลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์
13 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบางกุ้ง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลบางกุ้ง
กศน.ตำบลบางกุ้ง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในงานประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลบางกุ้ง บ้านมะขามเรียง หมู่ 1
13 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์
กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ณ วัดไตรรัตนาราม ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี
12 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำครึ่งปีแรก
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำครึ่งปีแรก ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
12 / เม.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ กศน.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบหนังสือบริจาคในโครงการบรรณสัญจร
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ กศน.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบหนังสือบริจาคในโครงการบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05