[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำกิจกรรมลงร่วมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำกิจกรรมลงร่วมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสังฆจายเถร ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
22 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2558
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2558
20 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีและกศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุม นิเทศติดตามงาน
นางสุนันทา การะเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมรับฟัง การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
10 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาร่วมแข่งขันการประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งการประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
\\\"มหกรรม กศน.ส่งเสริมการอ่านในชุมชน\\\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำศึกษาร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสบามบรมราชกุมารี
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
\\\"มหกรรม กศน.ส่งเสริมการอ่านในชุมชน\\\"
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที บรรณารักษ์ห้องสมุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองฯ ศึกษาดูงานการจักสาน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมตำบลโคกโคเฒ่า ตำบลสระแก้ว ตำบลรั้วใหญ่ ศึกษาดูงานการจักสานที่ใหญ่ที่สุด
24 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลโคกโคเฒ่า 23 มีนาคม 2558
กศน. ตำบลโคกโคเฒ่าและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกให้บริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมอง
18 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้อง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้องเพื่อเข้าร่วมประกวดการแข่งขันนักร้องลูกทุ่ง
18 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากกรมพินิจฯ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจนำเยาวชนมาบำเพ็ญประโยชน์ที่กศน.อำเภอเมืองฯ
11 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการประกวด ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
25 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน โครงการ \"ชั่งหัวมัน\" ตามพระราชดำริ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำขณะนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาหลักทฤษฎีตามหลักปรัญชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
10 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
มหกรรมโครงงานและวิชาการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงงานและวิชาการ
4 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
31 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมสรุปผลการประเมิน กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ร่วมสรุปผลการประเมิน กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
31 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"
29 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
20 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
นางณัฐชา นนท์แก้ว ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05