[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลโคกโคเฒ่า 23 มีนาคม 2558
กศน. ตำบลโคกโคเฒ่าและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกให้บริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมอง
18 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้อง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้องเพื่อเข้าร่วมประกวดการแข่งขันนักร้องลูกทุ่ง
18 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากกรมพินิจฯ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจนำเยาวชนมาบำเพ็ญประโยชน์ที่กศน.อำเภอเมืองฯ
11 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการประกวด ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
25 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน โครงการ \"ชั่งหัวมัน\" ตามพระราชดำริ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำขณะนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาหลักทฤษฎีตามหลักปรัญชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
10 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
มหกรรมโครงงานและวิชาการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงงานและวิชาการ
4 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
31 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมสรุปผลการประเมิน กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ร่วมสรุปผลการประเมิน กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
31 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"
29 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอเมือสุพรรณบุรี รับการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
20 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
นางณัฐชา นนท์แก้ว ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV
นางสาวนิลประภา อำนาจรุ่งตระกูล ครูอาสาสมัครฯเยี่ยมนักศึกษาดู ETV
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ เยี่ยมนักศึกษาดู ETV
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ เยี่ยมนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน
นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน
19 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
นางอรณิช วรรณนุช ผอ.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นิเทศ กศน.ตำบล
นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนิเทศพร้อมให้คำแนะนำกับ กศน.ตำบล และที่อ่านหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ
16 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันครู
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ในวันครูแห่งชาติ
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ และนางมณี เคนผาพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนกำยาน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางทิพวรรณ หิรัญปาน ครูชำนาญการพิเศษ ลงเยี่ยมกลุ่มศูนย์ฝึกอาชี่พชุมชนวิชาการทำตะกร้าจากเชือกร่ม
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลศาลาขาวจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสุนิสา ขาวบริสุทธิ์ ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวพัชร์นันท์ ่ สิงห์จุ้ย ครู กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05