[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

29 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา การปลูกพืชน้ำหยดแบบประหยัด
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้่ยง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี่้ยง
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนตาล ร่วมกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร
กศน.ตำบลดอนตาล ร่วมกับบรรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร นำหนังสือลงสู่ที่อ่านบ้านหนังสือชุมชน
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลไผ่ขวาง ร่วมกิจกรรมบรรณสัญจร
กศน.ตำบลไผ่ขวาง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร นำหนังสือลงสุ่ที่อ่านหนังสือชุมชน
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำของชำร่วย
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลดอนตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชา เพศศึกษา
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา การทำบัญชีครัวเรือน
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลไผ่ขวาง จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำสบู่ก้อนสมุนไพร
กศน.ตำบลไผ่ขวาง จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำสบู่ก้อนสมุนไพร ณ กศน.ตำบลไผ่ขวาง
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศนตำบลไผ่ขวาง จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเเพียง
กศนตำบลไผ่ขวาง จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเเพียง วิชา การทำบัญชีครัวเรือน
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศนตำบลบางกุ้ง ร่วมกิจกรรมบรรณสัญจร
กศนตำบลบางกุ้ง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบรรณสัญจร
28 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศนตำบลสระแก้ว ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และคณะเยี่ยม กศนตำบลสระแก้ว
กศนตำบลสระแก้ว ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และคณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี เยี่ยม กศนตำบลสระแก้ว
22 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
19 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
19 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
16 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ช.ม.)วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วย
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ช.ม.)วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วย ณ กศน.ตำบลสนามชัย
16 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา การทำบัญชีครัวเรือน
15 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลทับตีเหล็ก
กศน.ตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบรรณสัญจรลงสุ่บ้านหนังสือชุมชน
15 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
กศน.ตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
15 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการจัดการเรียนรู้หลักสุตรระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ช.ม.)วิชาการทำน้ำกระเจี๊ยบปั่นสมุนไพร
โครงการจัดการเรียนรู้หลักสุตรระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ช.ม.)วิชาการทำน้ำกระเจี๊ยบปั่นสมุนไพร ณ ชุมชนวัดศรีบัวบาน
14 / มิ.ย. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา Digital TV
กศน.ตำบลท่าระหัด จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรุ้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชา Digital TV

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05