[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

7 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรรบุรี ลงพื้นที่ตรวจพัสดุใน กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองสุพรรรบุรี ลงพื้นที่ตรวจพัสดุใน กศน.ตำบลสระแก้ว ตำบลสนามคลี ตำบลตลิ่งชัน
7 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการตำบลนมแม่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการตำบลนมแม่ ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนโพธิ์ทอง
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22 กันยายน 2558
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมสัมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูฯ
โครงการอบรมสัมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
17 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติฯ
กศน.อำเภอเมืองสพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนตามปฏิทินดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
17 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติฯ
กศน.อำเภอเมืองสพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนตามปฏิทินดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
17 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและขั้นตอนตามปฏิทินดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
17 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มนักศึกษาเทียบระดับฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มนักศึกษาเทียบระดับโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการผู้สูงวัย สุขการสบายจิต
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการผู้สูงวัย สุขการสบายจิต ณ ตำบลดอนมะสังข์
8 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
พิธีเฉลิมฉลองงาน\"วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรุ้หนังสือ\"
พิธีเฉลิมฉลองงาน\"วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรุ้หนังสือ\"ประจำปี 2558 \"การรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน\" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
7 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาพื้นฐานฯดู ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กศน.ตำบล จัดบริการให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
4 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพื้นฐานฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพครู
31 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
31 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
27 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ
บรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ ณ โรงเรียนวัดดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
27 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจตำบลคนดีศรีสุพรรณ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจตำบลคนดีศรีสุพรรณ ณ อบค.ดอนกำยาน วันที่ 26 สิงหาคม 2558
26 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ณ ห้องประชุมเฮลิคอปเตอร์ หมู่ 2 ตำบลสนามชัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05