[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

20 / ส.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำตัวแทนหมู่บ้านพระยุคลบาทศึกษาดูงานฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะตัวแทนหมู่บ้านพระยุคลบาทศึกษาดูงานโครงการอบรมศึกษาดูงานหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ฯ
18 / ส.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
18 / ส.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
28 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลสนามคลี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลสนามคลี
28 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลดอนกำยาน
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ อาคารชั้นล่าง อบต.ดอนกำยาน
27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลพิหารแดง
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้อง ICT อบต.พิหารแดง
27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลสนามชัย
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลสนามชัย
27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโคกโคเฒ่า
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโคกโคเฒ่า
27 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลท่าพี่เลี้ยง
โครงการอบรมการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลท่าพี่เลี้ยง
25 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศนตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนา ปลูกตันไม้ ฯ
กศนตำบลบางกุ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดแหล่งเรียนรู้ฯ
25 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศนตำบลดอนตาล ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติฯ
กศนตำบลดอนตาล ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
25 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติฯ
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
25 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลสวนแตง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติฯ
กศน.ตำบลสวนแตง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
25 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าระหัด ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติฯ
กศน.ตำบลท่าระหัด ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
22 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมกับทหาร และ ศส.ปชต. รณรงค์การใช้สิทธิ์ลงประชามติ
กศน.ตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมกับทหาร และ ศส.ปชต. รณรงค์การใช้สิทธิ์ลงประชามติ
22 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลบางกุ้ง รับบริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์
กศน.ตำบลบางกุ้ง รับบริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งคอมพิวเตอร์
22 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงการลงประชามติ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในการรับร่างรัฐธรรมนูญ
7 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลรั้วใหญ่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชน
กศน.ตำบลรั้วใหญ่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลรั้วใหญ่
7 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการ ศส.ปชต เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการ ศส.ปชต เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติฯ
7 / ก.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ณ รร.สองพันบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05