[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
18 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การทำศิลปประดิษฐ์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การทำศิลปประดิษฐ์ ณ กศน.ตำบลพิหารแดง
18 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน ณ กศน.ตำบลสวนแตง
15 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มประเมินประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจแฟ้มประเมินประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
14 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรณรบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2558
14 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ให้กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
5 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
5 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ณ ตำบลดอนกำยาน
4 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการทำสบู่ก้อนจากสมุนไพร
4 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
3 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมองค์กรนักศึกษา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมองค์กรนักศึกษา
3 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
2 / มิ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ตำบลทับตีเหล็ก
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ตำบลทับตีเหล็ก
29 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
23 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
การจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมการจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
21 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ
20 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
17 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลท่่าระหัด
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลท่่าระหัด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05