[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุุพรรณบุรี พานักศึกษาเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.อำเภอเมืองสุุพรรณบุรี พานักศึกษาเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
9 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน มหัศจรรย์ 8 ปี มังกรสวรรค์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน มหัศจรรย์ 8 ปี มังกรสวรรค์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
3 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ
20 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
บุคลากร กศนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติ
บุคลากร กศนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน
20 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมเว็ปไซด์ให้กับ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมเว็ปไซด์ให้กับ กศน.ตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว กศน.ตำบล
19 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง จากนายไตรเวทย์(อ.คม) อ้อมทอง และนายอัครเดช อ้อมทอง ณ ตำบลบางกุ้ง
19 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ตำบลท่าระหัด
15 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ศาลาขาว จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อื่นๆ)
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ศาลาขาว จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อื่นๆ)ในวิชา การทำกระเป๋าถัก ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ หมู่ 5 ตำบลศาลาขาว
15 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ ณ กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกระเป๋าถัก ลงให้บริการประชาชนผุ้สนใจ ณ กศน.ตำบลดอนโพธิ์ทอง
15 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ฯ จัดกิจกรรมปฐมวัย ณ กศน.ตำบลทับตีเหล็ก
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมวัย ณ กศน.ตำบลทับตีเหล็ก
15 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับมอบหนังสือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับมหมอบหนังสือการใช้พลังงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 มกราคม 2559
11 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงนิเทศกิจกรรม กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง
9 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบางกุ้ง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ตำบลบางกุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบางกุ้ง
9 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ กับบรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
8 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พาคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต(รุ่นที่ 3-4)
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พาคณะนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
8 / ม.ค. / 2559 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
30 / ธ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน ตำบลดอนตาล
29 / ธ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน ตำบลพิหารแดง
25 / ธ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ ตำบลสวนแตง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05