[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

นางธัชชนก  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสันติ  ต่วนชะเอม  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
และ
ผู้อำนวยการ กศน. ทุกอำเภอ  
พร้อมด้วย
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


โดย  นางธัชชนก  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวชี้แจงว่า
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. ซึ่งเร่งผลักดันให้ครู กศน. ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มศํกยภาพ
ในการเรียนการสอนแบบบรูณาการ และจะได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น
ซึ่งต้องนำเนื้อหาสาระ  มาตรฐาน  และเนื้อหารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  
มาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ร่วมทั้งข้อเสนอแนะของการจัดทำในทั้งนี้อย่างละเอียด
ที่เน้นถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของนักศึกษา ครูผู้สอน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่่งก่อนที่ 
นางธัชชนก  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  จะกล่าวชี้แจง  นั้น
นายสันติ  ต่วนชะเอม  รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียด
ของการจัดงานในครั้งนี้

และในการนี้  นายชูชีพ เปล่งอารมณ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
และ
นางบุญปลูก  สัจจะเวทะ  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีประจันต์
พร้อมแนะนำ ชี้แจง  รับฟังการเสนอแนะ จากครู กศน. ที่เข้ารับการอบรม
พร้อมกับผู้อำนวยการ กศน. อำเภอที่เหลืออีกที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการทำในครั้งนี้

       


     


      


      

      

      

      

      

      

      

          

         

         

         

  

ระหว่างวันที่
29-31 ตุลาคม 2556 
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี


และที่สำคัญนั้น ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ในเรื่องของเก้าอี้ โต๊ะ  และพัดลมไอน้ำ  กับการจัดประชุมในครั้งนี้อีกด้วย คือ

วัดพระธาตุ สวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   
เบื้องหลังของการจัดงาน

         เข้าชม : 3192


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อยามรักษาความปลอดภัย 22 / ก.ย. / 2559
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 8 / ส.ค. / 2559
      แบบสอบถามความต้องการพัฒนาบุคลากร 1 / ส.ค. / 2559
      ประกาศรายชื่อ บรรณารักษ์ 29 / ก.ค. / 2559
      รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์ 21 / ก.ค. / 2559


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05