[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

รับสมัครสอบคัุดเลือกครูผู้สอนคนพิการ
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ  เข้าชม :  [269]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอด่านช้างรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งเเต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
กศน.อำเภอด่านช้างรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งเเต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอด่านช้าง และกศน.ตำบลทุกตำบล.....  เข้าชม :  [8]

2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอด่านช้างรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งเเต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
กศน.อำเภอด่านช้างรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งเเต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอด่านช้าง และกศน.ตำบลทุกตำบล.....  เข้าชม :  [6]

2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [12]

2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับการศึกษาพิเศษเขต 5
นายมานะ วังกรานต์ เเละนายชัยภัทร พันศิริ ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับการศึกษาพิเศษเขต 5 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  เข้าชม :  [9]

2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง เพื่อหารือและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง เพื่อหารือและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ กศน.อำเภอด่านช้าง  เข้าชม :  [7]

2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 กศน.ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ กศน.ตำบลวังคัน เเละ กศน.อำเภอด่านช้าง  เข้าชม :  [6]

1 / ต.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
อ.ยุพิน มะลิถอด ครูอาสาสมัครกศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ.พรทวี ทองเชื้อ หัวหน้ากศน.ตำบลดอนมะนาว
ลงนิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง 4 แห่ง  เข้าชม :  [6]
15 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สานนิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก วันที่ 15 กันยายน 2558  เข้าชม :  [21]
15 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฟูมฟัก นักอ่าน พัฒนาการเด็กเล็ก 0 - 6 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองบ่อ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558  เข้าชม :  [13]
11 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโครงการฟูมฟัก นักอ่าน พัฒนาการเด็กเล็ก 0 - 6 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลดอนมะนาว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558   เข้าชม :  [15]
11 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนคลองมะดัน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง วันที่ 10 กันยายน 2558  เข้าชม :  [11]
11 / ก.ย. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นำกิจกรรมเข้าร่วม \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\"
กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี(8กย.2558) โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [19]

  
 
 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556


 

 


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05