[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเมือง และ คสช. คืนความสุขให้ทุกคนในชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คืนแผ่นดินปุ๋ยอินทรีย์กลับสู่ประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ในเขตแม่น้ำท่าจีน ร่วมกับ คสช. คืนความสุขให้ทุกคนในชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คืนแผ่นดินปุ๋ยอินทรีย์กลับสู่ประชาชน”   เข้าชม :  [36]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

26 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอศรีประจันต์
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [41]

26 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
การสอบ N-Net
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [34]

25 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดทดสอบ n-net จากสำนักงาน สทศ.
ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557   เข้าชม :  [38]

25 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ขอเป็นส่วนหนึ่งในการติดป้ายประชาสัมพันรับสมัครเพื่อสรรหา เป็น สปช.
ตามนโยบาย ของ คสช โดยการดำเนินการของ กกต ณ หน้าสำนักงาน  เข้าชม :  [35]

24 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
กศนอำเภอด่านช้างออกประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [30]

24 / ส.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้างได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่่ ณ ตำบลองค์พระ
ในวันที่ 20 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [33]

9 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลวังลึกได้จัดกิจกรรมอยู่เย็นเป็นสุขกับเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เข้าชม :  [98]
9 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลย่านยาวได้จัดกิจกรรมอยู่เย็นเป็นสุขกับเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เข้าชม :  [89]
20 / พ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตกับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เข้าชม :  [113]
1 / เม.ย. / 2557 :
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สว.  เข้าชม :  [115]
28 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านท่าคอย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [120]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านนาป่า
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [98]

 

สุขภาพดีกับข้าวไรซ์เบอรี่ กศน. สุพรรณบุรีFM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.10 น. - 9.35 น.

  


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 
นางธัชชนก พละศักดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีนายสันติ  ต่วนชะเอม
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
     

 

 
  QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

การศึกษาพิเศษ (คนพิการ)
แบบรายงาน คป. 07 


 แบบติดตามงานครูสอนคนพิการ

คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วย
เหลืออื่นใดทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบการบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


โปรแกรมการเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน New 
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551
Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์) ฉบับปรับปรุงใหม่  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05