[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ณ สนามสอบเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 26 - 27 เมษายน   เข้าชม :  [149]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

23 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดวังจิก
กศน.อำเภอสามชุกได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดวังจิก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยได้จัดกิจกรมส่งเสริมการอ่าน (เซียมซีการอ่าน ลูกบอลหนูอยู่ใหน กิจกรรมวาดภาพระบายสี) และการสานตะกร้าขนาดเล็กด้วยเส้นพลาสติก  เข้าชม :  [18]

22 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.ตำบลสาลี กศน.อำเภอบางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ได้จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต ที่ กศน.ตำบลสาลี โดยมีเจ้าหน้า รพสต.มาให้ความรู้  เข้าชม :  [11]

22 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.ตำบลวัดโบสถ์ กศน.อำเภอบางปลาม้า
กศน.ตำบลวัดโบสถ์ กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  เข้าชม :  [6]

21 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองหญ้าไซ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองหญ้าไซ  เข้าชม :  [8]

21 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองราชวัตร กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองราชวัตร  เข้าชม :  [10]

21 / เม.ย. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองขาม กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองขาม  เข้าชม :  [7]

1 / เม.ย. / 2557 :
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สว.  เข้าชม :  [25]
28 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านท่าคอย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [23]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-ประชาคมที่บ้านนาป่า
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  เข้าชม :  [22]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ 27 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [31]
27 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์ขึ้นป้ายรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [31]
26 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีประจันต์-วิชาการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วันที่ 20-31 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [34]

 

 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

 

นางธัชชนก  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
และคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอทุกอำเภอ 
ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.
ณ วังยางรีสร์อท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณ
บุรี


โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ  ตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
สำนักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอไทย และ MOA International 
ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงคุณ" สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยนายสันติ  ต่วนชะเอม  รองผู้อำนวยการ
และคณะทีมงาน กศน. อำเภอสามชุก
ร่วมโครงการปฏิบัติราขการเพื่อให้บริการประชาชน
ณ ศาลาการเปรียญวัดวังจิก
หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
  


 
                                                         


 

 

 
นางธัชชนก พละศักดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีนายสันติ  ต่วนชะเอม
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
     

  
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 โปรแกรมการเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน New 
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551
Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์) ฉบับปรับปรุงใหม่  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05