[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< เมษายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีแรก ประจำงบประมาณ 2558
การจัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีแรก ประจำงบประมาณ 2558   เข้าชม :  [15]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

18 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ กศน.อำเภอสามชุกและห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก ที่ได้รับการเผยแพร่จากนิตยสารขวัญเรือน ฉบับปักษ์หลัง เมษายน 2558  เข้าชม :  [13]

16 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสามชุก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสามชุก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [15]

16 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุสืบสานประเพณีสงกรานต์
กศน.ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558. ณ วัดเขานางงาม. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. ในวันที่ 16 เมษายน 2558  เข้าชม :  [11]

16 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ ในอำเภอด่านช้าง ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘   เข้าชม :  [19]

16 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.ตำบลยางนอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
นางสาวประภัสสร นวลนาง ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลยางนอน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ วัดท่ามะนาว  เข้าชม :  [12]

16 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน. ตำบลเดิมบาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุุ
นางสาวมะลิวรรณ อินโต ร่วมจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลเดิมบาง   เข้าชม :  [13]

16 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านช้าง ร่วมกับ อบต.บ้านช้าง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
นางสาวพรพิมล สิงหะรัตน์ ครู กศน.ตำบลบ้านช้าง ร่วมกับ อบต.บ้านช้าง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านช้าง มีนายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  เข้าชม :  [16]
11 / เม.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลหนองผักนาก และ กศน.ตำบลหนองสะเดาเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
กศน.ตำบลหนองผักนาก และ กศน.ตำบลหนองสะเดาเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของ อบต.หนองผักนาก และ อบต. หนองสะเดา ในวันที่ 10 เมษายน 2558   เข้าชม :  [13]
10 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เข้าชม :  [8]
10 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กศน.ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง
ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวยุพิน มะลิถอด ครูอาสาสมัคร ฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลเนินพระปรางค์   เข้าชม :  [14]
9 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู กศน.ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมงาน สงกรานต์ อบต.หัวโพธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวชมนภัส โห้นา ครู กศน.ตำบลหัวโพธิ์ เข้าร่วมโครงการสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลหัวโพธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์   เข้าชม :  [8]
9 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 นางสาวพรพิมล สิงหรัตน์ ครู กศน.ตำบลบ้างช้าง ลงพื้นที่ติดป้ายรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   เข้าชม :  [30]

 

 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05