[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครู ศรช.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครู ศรช.  เข้าชม :  [51]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

2 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสาวผกาวลีย์ บุญธรรม ครู กศน.ตำบลห้วยขมิ้น นิเทศกิจกรรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  เข้าชม :  [10]

2 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กิจกรรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลห้วยขมิ้น จัดกิจกรรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การถักโคเชต์  เข้าชม :  [10]

2 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ และร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต ตำบลหนองโพธิ์  เข้าชม :  [10]

2 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองราชวัตร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ กศน.ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [7]

1 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
บุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง รับชม รายการ ETV ครั้งที่ 12
บุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง รับชม รายการ ETV ครั้งที่ 12 เรื่องการสาธิตและวิภาคการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน  เข้าชม :  [12]

1 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
บุคลากร กศน.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
รับชม รายการ ETV ครั้งที่ 12 ในวันที่ 1กรกฎาคม 2558 ในเรื่องการสาธิตและวิภาคการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน  เข้าชม :  [12]

3 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้องรับชมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รับชมรายการ etv ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง สาธิตและวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์  เข้าชม :  [4]
3 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มตะกร้าแชือกมัดฟาง โดยครูครูยุพิน มะลิถอด ครูอาสามัคร ครูน้องขวัญ ยากลิ่นหอม ครูกศน.ตำบล และนางสาวภัทกาญจน์ คชเดช
กศน.ตำบลศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มตะกร้าแชือกมัดฟาง โดยครูครูยุพิน มะลิถอด ครูอาสามัคร ครูน้องขวัญ ยากลิ่นหอม ครูกศน.ตำบล และนางสาวภัทกาญจน์ คชเดช  เข้าชม :  [6]
3 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
กศน.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดอาชีพการถักพรหมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ณ ชุมชนโพธิ์ ได้รับการนิเทศจากท่านดิเรก พละเลิศ ประธานสถานศึกษา  เข้าชม :  [5]
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
ครู กศน.ตำบลบางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นิเทศกลุ่มอาชีพ การทำพวงมาลัยจากดินไทย โดยมีนางฉลวย อ่อนคำ เป็นวิทยากร เปิดสอน ณ วัดไผ่โรงวัว(ศาลาแดง)
ครู กศน.ตำบลบางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นิเทศกลุ่มอาชีพ การทำพวงมาลัยจากดินไทย โดยมีนางฉลวย อ่อนคำ เป็นวิทยากร เปิดสอน ณ วัดไผ่โรงวัว(ศาลาแดง)  เข้าชม :  [4]
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
ครู กศน.ตำบลบางพลับ นิเทศกลุ่มอาชีพการทำขนมเบเกอร์ วันนี้วิทยากรสอนทำขนมปังเนยสด ณ กศน.ตำบลบางพลับ
ครู กศน.ตำบลบางพลับ นิเทศกลุ่มอาชีพการทำขนมเบเกอร์ วันนี้วิทยากรสอนทำขนมปังเนยสด ณ กศน.ตำบลบางพลับ  เข้าชม :  [4]
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.อำภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลเนินพระปรางค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน.ตำบล ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
กศน.ตำบลเนินพระปรางค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน.ตำบล ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์  เข้าชม :  [4]

 

 
 


 

 

 


 
  

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556


 

 


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 


ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05