[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

โครงการพัฒนาครู การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิด   เข้าชม :  [33]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

26 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัด Big Cleaning Dayเพื่อต้อนรับเดือนเมษายน และวันรักการอ่าน โดยกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เข้าชม :  [37]

26 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ ๓ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [6]

25 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ประชุม ปรึกษาการจัดโครงการมหกรรมกศน. ส่งเสริมการอ่านในชุมชนฯ ในช่วงเย็น
ผอ. ประภากร เกษรสิทธิ์ และบุคลากรกศน.อำเภอด่านช้าง ประชุม ปรึกษาการจัดโครงการมหกรรมกศน. ส่งเสริมการอ่านในชุมชนฯ ในช่วงเย็น ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอด่านช้าง วันที่๒๕ มี.ค ๒๕๕๘  เข้าชม :  [11]

25 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมโครงการพัฒนาครู การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมโครงการพัฒนาครู การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2558 ณ สนง.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [6]

25 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมเสวนา เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 24 มีนาคม 2558  เข้าชม :  [7]

25 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะบรรณารักษ์จาก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะบรรณารักษ์จาก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมาศึกษาดูงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก ในวันที่ 25 มีนาคม 2558   เข้าชม :  [7]

26 / มี.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จัดโครงการการจัดกระบวนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จัดโครงการการจัดกระบวนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองด่าน ม.8 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558  เข้าชม :  [3]
25 / มี.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มธุรกิจขนมไทย กศน.ตำบลกระเสียว ร่วมกับ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีมาให้ความรู้เรื่อง การบัญชีรายรับ
นักศึกษา ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีมาให้ความรู้เรื่อง การบัญชีรายรับ รายจ่าย สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ในวันที่ 25 มี.ค.58 ณ กลุ่มธุรกิจขนมไทย หมู่ 5 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [7]
25 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังยางรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [7]
25 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลมดแดงรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [9]
25 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
วันที่ 23 มีนาคม 2558 กศน.ตำบลวังหว้า ศรีประจันต์ร่วมรับเงินขวัญถุงพระราชทาน  เข้าชม :  [6]
24 / มี.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านเนินมหาเชษฐ
กศน.ตำบลหนองสะเดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านเนินมหาเชษฐ หมู่ 3 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2558  เข้าชม :  [8]

 


 

  เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 


 
 

 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
  
QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05