[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะบรรจุและแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างของ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ กศน.อำเภออู่ท  เข้าชม :  [48]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

12 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.สามชุก
ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมภายในไตรมาสที่ 2
กศน.อำเภอสามชุก ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมภายในไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [6]

12 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.สามชุก
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)ประจำปี พ.ศ.2559
กศน.อำเภอสามชุก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก เป็นป  เข้าชม :  [6]

12 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.สามชุก
ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอแก่งกระจานและ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งกระจาน
กศน.อำเภอสามชุก ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอแก่งกระจานและ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งกระจาน โดยได้รับการต้อนรับจาก ผอ.ณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  เข้าชม :  [6]

12 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสามชุก เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เข้าชม :  [6]

11 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วัดตะลุ่ม หมู่ 11 ตำบลมะขามล้ม
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่วัดตะลุ่ม หมู่ 11 ตำบลมะขามล้ม  เข้าชม :  [10]

11 / ก.พ. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำบลจรเข้ใหญ่
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต \" การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก\" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้ใหญ่  เข้าชม :  [6]

12 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโพธิฺ์พระยา จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโพธิฺ์พระยา จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [4]
12 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ไม่เกิน 30 ช.ม.) วิชาการทำสบู่ก้อนสมุนไพร(มะขาม)   เข้าชม :  [5]
12 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิกจพอเพียง
กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิกจพอเพียง วิชา การจัดทำบัญชีครัวเรือน  เข้าชม :  [4]
11 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการศึกษาต่อเนื่องวิชา การถักกระเป๋าจากใหมญี่ปุ่น
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านหนองระกำ ตำบลไร่รถ ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นางสำเภา ธนาจันทร์ศรี วิทยากร  เข้าชม :  [6]
9 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว ในวิชา การทำตะกร้าจากเชือกมัดฟาง  เข้าชม :  [10]
9 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนกำยาน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลดอนกำยาน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(อื่นๆ) วิชา การทำตะกร้าจากเชือกร่ม  เข้าชม :  [6]

 

 

 
 
   

   


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      2 ตค. 58
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05