[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประเมิน คือ นางอัญชลี พงษ์พานิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง   เข้าชม :  [25]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

31 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คณะประเมินลงพื้นที่เยี่ยมงานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [4]

30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
จัดกิกจรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน \"อนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกฝั่งคนใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ\" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๕๘ ณ บ้านบุ่งยาง หมู่ ๖ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าชม :  [10]

30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน ตำบลปากน้ำ ร่วมกับเทศบาลตำลปากน้ำ จัดโครงการ กศน.ตำบลปากน้ำ พบประชาชน สร้างเยาวชนรักการอ่าน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานโครงการเทศบาลปากน้ำพบประชาชน ในวันที่ 29 มกราคม 2558  เข้าชม :  [15]

30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอ...ยิ้ม\"  เข้าชม :  [9]

30 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
เรียนฟรี ชิมฟรี “สาธิตการทำเห็ดจ๊อ” ที่ กศน.อำเภอดอนเจดีย์
เรียนฟรี ชิมฟรี “สาธิตการทำเห็ดจ๊อ” ที่ กศน.อำเภอดอนเจดีย์ และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi READ for LIFE  เข้าชม :  [6]

29 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
เรียนฟรี ชิมฟรี “ส้มตำ”ที่ กศน.อำเภอดอนเจดีย์
เรียนฟรี ชิมฟรี “ส้มตำ”ที่ กศน.อำเภอดอนเจดีย์ และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi READ for LIFE  เข้าชม :  [10]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  เข้าชม :  [4]
29 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม\" กินอย่างไร ให้แข็งแรง \"
กศน.ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม\" กินอย่างไร ให้แข็งแรง \" ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลหนองผักนาก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกกินอาหารที่ถูกต้องและวิธีกา  เข้าชม :  [9]
28 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองมะค่าโมง จัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่องปลูกป่ากับค่านิยม๑๒ประการ
กศน.ตำบลหนองมะค่าโมง จัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่องปลูกป่ากับค่านิยม๑๒ประการ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านโป่งขาม หมู่ ๑๖ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าชม :  [6]
28 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน\"ปลูกป่าชุมชน\"
กศน.ตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน\"ปลูกป่าชุมชน\" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.วัดพุน้ำร้อน.ม.๔ ต.ด่านช้าง   เข้าชม :  [7]
27 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลด่านช้าง ร่วมพิธีทำบุญและรับธงเฉลิมพระเกียรติฯ ครัวเรือนปลอดยาเสพติด
กศน.ตำบลด่านช้าง ร่วมพิธีทำบุญและรับธงเฉลิมพระเกียรติฯ ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านหินลาด ม.15 ตำบลด่านช้าง   เข้าชม :  [11]
26 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการจัดการศึกษาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลวังลึก กิจกรรม วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการจัดการศึกษาทักษะชีวิต วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี้ยง มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 20 คน   เข้าชม :  [10]

 









 เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 








 


 
 

 






FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ




















 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่าง



เชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57



วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

 



 


 
                                                         






 

 

 



นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     

 





 
  





















QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา


รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07 



 แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 




แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557



โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 





ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 





ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

























Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05