[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ครั้งที่ 1/2559
ประชุมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรีกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เข้าชม :  [15]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมศึกษาดูงานโครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 จังหวัดเพชรบุรี 25- 27 พฤษภาคม 2559
กศน.อำเภอบางปลาม้า ส่งตัวแทน นายสิทธิวุฒิ จันทรมะโน ร่วมศึกษาดูงานโครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 - 27 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [5]

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอบางปลาม้า ตรวจสุขภาพนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า   เข้าชม :  [5]

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอบางปลาม้า กิจกรรมโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า   เข้าชม :  [5]

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาความรู้สู่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาความรู้สู่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  เข้าชม :  [5]

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ณ กศน.ตำบลยางนอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ในโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๙ ณ กศน.ตำบลยางนอน  เข้าชม :  [5]

30 / พ.ค. / 2559 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ณ กศน.ตำบลนางบวช
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ในโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๙ ณ กศน.ตำบลนางบวช  เข้าชม :  [4]

28 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม \"อ่านยิ้ม อิ่มสมอง สัญจร 2559\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดกิจกรรม \"อ่านยิ้ม อิ่มสมอง สัญจร 2559\" เพื่อบริการส่งเสริมการอ่าน&การเรียนรู้ ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ 4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [7]
28 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม \"รวมใจผู้สูงวัย ต้านภัยไข้เลือดออก\"
กศน.ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จัดกิจกรรม \"รวมใจผู้สูงวัย ต้านภัยไข้เลือดออก\" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยไข้เลือดออก และทำน้ำสมุนไพรไล่ยุง ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ 4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  เข้าชม :  [6]
26 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน
กศน.ตำบลบางกุ้ง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน วิชา ช่างเสริมสวย ณ บ้านเลขที่ 6/5 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  เข้าชม :  [10]
23 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ื 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลสวนแตง จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ื 1 ปีการศึกษา 2559  เข้าชม :  [11]
23 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559
กศน.ตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559  เข้าชม :  [7]
23 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง  เข้าชม :  [8]

  


 

 

 

 


 


 
 

 
  


 


 
 

FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ


 

กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     นางสุนันทา  การะเวก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

แนวทาง
การปฎิบัติงาน
e-GP ระยะที่ 3 ร่างแนวทางการดำเนินงาน
การใช้คูปอง กศน.


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาค 1/2556


เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558


เอกสารประกอบ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      2 ตค. 58
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 โปรแกรม ITw44

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05