[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรุกเข้าไปในพื้นที่
ห้องสมุดฯศรีประจันต์ทำกิจกรรมเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่ “กิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชน / กิจกรรมชวนเพื่อนบ้านอ่านหนังสือดี และ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการที่บ้านบึงควนและวัดสามจุ่น”ช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.๒๕๕๔
29 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอสามชุก
การจัดเวทีรณรงค์การเลือกตั้งตามโครงการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๔
29 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
แจ้งทางวิทยุ”ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง”และ”โทษเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง”
เชิญรับฟังรายการวิทยุ “เรียนรู้คู่ชุมชน” พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
28 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด(คนไทยไร้พุง)และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ชุมชนตำบลหนองโพธิ์
28 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน
ตำบลโคกช้าง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554
28 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
การจัดเวทีรณรงค์การเลือกตั้งตามโครงการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
28 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
จัดโครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประธาธิปไตย
28 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
จัดกิจกรรม ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชันร่วมต่อต้านยาเสพติด
27 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน
ตำบลยางนอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ( ประมวลภาพกิจกรรม )
25 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
ขอเชิญพบกับ บทความของ รองฯสุรีรัตน์
บทความจากหนังสือพิมพ์จังหวัดสุพรรณบุรี \"คนเมืองเหน่อ\"
24 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
กิจกรรมเดินรณรงค์ “๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมต่อต้านยาเสพติด”
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ กศน.ศรีประจันต์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
24 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.ดอนเจดีย์ร่วมกับ กกต.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งตาม 2554
กศน.ดอนเจดีย์ร่วมกับ กกต.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งตาม 2554
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน
ตำบลป่าสะแก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
เชิญร่วมกิจกรรมเวทีรณรงค์การเลือกตั้งฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2554
กศน.ศรีประจันต์ร่วมกับกกต.จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเวทีรณรงค์เลือกตั้ง
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ศรีประจันต์
การเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินรณรงค์
ผอ.ชวโรจน์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ของกศน.ศรีประจันต์
23 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีรณรงค์การเลือกตั้ง
กศน.อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีรณรงค์การเลือกตั้ง ตามโครงการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๔
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้างจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.อำเภอด่านช้างจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
23 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.ดอนเจดีย์จัดกิจกรรมเวทีรณรงค์เลือกตั้งตามโครงการส่งเสริมรู้และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 2554
กศน.ดอนเจดีย์จัดกิจกรรมเวทีรณรงค์เลือกตั้งตามโครงการส่งเสริมรู้และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 2554
22 / มิ.ย. / 2554 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเวทีรณรงค์การเลือกตั้ง ตามโครงการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 มิถุนายน 2554

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/72 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05