[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / ก.ค. / 2555 : ศบอ.ศรีประจันต์
การประชุมเชิงปฏิบัติการของสถาบัน กศน.ภาคกลาง
กศน.จังหวัดฯส่งครูเข้าร่วมประชุม วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555
2 / ก.ค. / 2555 : ศบอ.ศรีประจันต์
การประชุมเชิงปฏิบัติการของ สทศ.
กศน.จังหวัดฯส่งครูเข้าร่วมประชุม วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2555
29 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ประชุมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคและ กศน.เกมส์ ที่จังหวัดภูเก็ต ณ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ประชุมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคและ กศน.เกมส์ ที่จังหวัดภูเก็ต ณ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
29 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อาชีพ เพื่อการมีงานทำ
โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อาชีพ เพื่อการมีงานทำ ณ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
28 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.สามชุก
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ
กศน.อำเภอสามชุก จัดโครงการ
28 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอท่าวุ้ง ศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอสามชุก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ เขต 4
28 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้างจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ (งบเขตเลือกตั้งที่ ๕)
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
28 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.ศรีประจันต์
รายการวิทยุ \"เรียนรู้คู่ชุมชน \"
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.10-9.35 น.
26 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช โดยการนำของผู้อำนวยการกฤษณะ อนุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีดื่มน้ำสาบาน ปฎิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
26 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.ตำบลบ่อกรุ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
26 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กับ อำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
26 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่อาชีพ \"เพื่อการมีงานทำ\"
กศน.อำเภอด่านช้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่อาชีพ \"เพื่อการมีงานทำ\" ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
22 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.สามชุก
จังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดกระเสียว ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
22 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
22 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ประเมินประสบการณ์เชิงประจักษ์ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
คณะกรรมการดำเนินการออกประเมินประสบการณ์เชิงประจักษ์ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
22 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบมิติความรู้ ความคิด ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการสอบมิติความรู้ ความคิด ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
20 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.ศรีประจันต์
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล
20 มิถุนายน 2555 ตำบลจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ตำบล
20 / มิ.ย. / 2555 : ศบอ.ศรีประจันต์
นิเทศกลุ่มขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ศาลาวัดจันต์ บ้านศรีจันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลมดแดง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/89 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05