[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

9 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอสามชุกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
กศน.อำเภอสามชุกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
9 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 กันยายน 2558
9 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
8 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
พิธีเฉลิมฉลองงาน\"วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรุ้หนังสือ\"
พิธีเฉลิมฉลองงาน\"วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรุ้หนังสือ\"ประจำปี 2558 \"การรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน\" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
7 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาพื้นฐานฯดู ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กศน.ตำบล จัดบริการให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
7 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ กศน.ตำบลองครักษ์
กศน.อำเภอบางปลาม้า โดยท่าน ผอ.กศน.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ กศน.ตำบลองครักษ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2558
7 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ท่าน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า นิเทศการเรียนการสอนสายสามัญ กศน.ตำบลไผ่กองดิน
กศน.อำเภอบางปลาม้า โดยท่น ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า นิเทศการเรียนการสอนสายสามัญ กศน.ตำบลไผ่กองดิน วันที่ 6 กันยายน 2558
4 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพื้นฐานฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพครู
3 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองหญ้าไซ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลหนองหญ้าไซ
3 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.ตำบลหนองราชวัตร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลหนองราชวัตร
3 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ได้จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 58 ทั้ง 14 กศน.โดยมีข้าราชการ กศน.อำเภอบางปลาม้า เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้
กศน.อำเภอบางปลาม้า ได้จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบภาคเรียนที่ 1 / 2558 ที้ง 14 กศน. โดยมีข้าราชการ กศน. เป็นคณะกรรมการ ในครั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หน้าสำนักงาน กศน.อำเภอบางปลาม้า
2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
ผอ.อัชญา แจ่มถาวร ต้อนรับคณะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก ในวันที่ 2 กันยายน 2558
2 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมประชุมหารือประจำเดือนสิงหาคม 2558
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมประชุมหารือประจำเดือน สิงหาคม 2558 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธาน ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า
2 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน ตำบลทุ่งคลี
นางสาวกัณฑิมา รุ่งเรือง ครู กศน.ตำบลทุ่งคลี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลทุ่งคลี
2 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นายกฤษณะ อนุสนธิ์ มอบหมายให้ ครู ศูนย์การเรียนชุมชน เป็นตัวแทนนำความรู้ด้านการฝึกอาชีพ สาธิตการทำขนมปังอบเนย ให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดเขาดิน
2 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมประชุุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๓
นางสายพิน ชาวคูเวียง ครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้างานทะเบียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๓ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ กทม. ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค - ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ
2 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า โดยท่าน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า นิเทศ การเรียนการสอน กศน.ตำบลจรเข้ใหญ่ ในวันที่ 1 กันยายน 2558
กศน.อำเภอบางปลาม้า โดยท่าน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า นิเทศ การเรียนการสอน กศน.ตำบลจรเข้ใหญ่ ในวันที่ 1 กันยายน 2558
31 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
31 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.ตำบลในสังกัด กศน.เมืองสุพรรณบุรี จัดให้นักศึกษาดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
31 / ส.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมการประชุมปฎิบัติการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ณ โรงแรมคิงปาร์คกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา กศน.ในกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม.
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมการประชุมปฎิบัติการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ณ โรงแรมคิงปาร์คกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา กศน.ในกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม. วันที่ 28 สิงหาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/198 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05