[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ยุทธการทวงคืนผืนป่า ตามแผนปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นายประภากร เกษรสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย นายชาตรี คำนวน ครู กศน.อำเภอด่านช้าง เข้าร่วมงานยุทธการทวงคืนผืนป่า ตามแผนปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หน้าที่ท
27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านกฏหมายวินัย และจรรยาบรรณ วันที่ 23 - 24 ก.ค. 58 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหาร เเละบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านกฏหมายวินัย และจรรยาบรรณ วันที่ 23 - 24 ก.ค. 58 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ณ ค่ายลุกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
กศน.ตำบลปลายนา และครูอาสาประจำตำบลร่วมกัน ปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการถักหมวกไหมพรม วันที่ 24 ก.ค.58 ณ. บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ต.ปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลปลายนา และครูอาสาประจำตำบลร่วมกัน ปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการถักหมวกไหมพรม วันที่ 24 ก.ค.58 ณ. บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ต.ปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
27 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการที่ กศน.ตำบลมดแดง หมู่ที่ 2 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการที่ กศน.ตำบลมดแดง หมู่ที่ 2 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
26 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม\\\"Bookmobile Library 2558\\\"
ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ \"บ้านหนองสะเดา\" ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
26 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม \"Bookmobile Library 2558\"
ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ \"บ้านกระเสียว\" ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
25 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภออู่ทอง นำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 20- 22 กรกฎาคม 2558
25 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลสระยายโสม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการสร้างจิตสำนึกที่ดีตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
25 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
กิจกรรมทักษะชีวิต
กศน.ตำบลสระยายโสม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต วิชาคนรุ่นใหม่ใส่ใจป้องกันปัญหาเด็กหญิงแม่ วันที่ 18 ก.ค. 2558 ณ กศน.ตำบลสระยายโสม
24 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมส่งเสริม&เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต 2558
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ใันวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
24 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
24 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
วันที่ 4 ของ “สัปดาห์อาเซียน” กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอนเจดีย์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอาเซียน ให้กับเด็ก เยาวชน ต้อนรับAEC ในปี 2558
24 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
วันที่ 3 ของ “สัปดาห์อาเซียน” กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอนเจดีย์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอาเซียน ให้กับเด็ก เยาวชน ต้อนรับAEC ในปี 2558 โดยร่วมกับโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
23 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
วันที่ 2 ของ “สัปดาห์อาเซียน” กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอนเจดีย์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอาเซียน ให้กับเด็ก เยาวชน ต้อนรับAEC ในปี 2558 โดยร่วมกับโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม นำนักเรียนมาศึกษา ค้นคว้า ศูนย์อาเซียนศึกษา
23 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนความพอเพียงบนวิถีประชาธิปไตย
นางสาวสุวรรณี เจียมจริต ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหัวเขา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่องความพอเพียงบนวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลหัวเขา
23 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่เด็กก่อนวัยเรียน ( 0 -6 ) ปี
นางสาวศุภัชญา สุวรรณ บรรณารักษ์ของ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช และ ครู กศน.ตำบลป่าสะแก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่เด็กก่อนวันเรียน ( 0 -6 ) ปี ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
22 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการสรุปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน( ถอดบทเรียน/แนะแนว)
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการสรุปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ถอดบทเรียน/แนะแนวอาชีพ) วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
22 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางลาม้า ร่วมกับศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี หารือข้อตกลงในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเสี่ยง ร่วม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และกศน.เดิมบางนางบวช ณ ศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
22 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
“สัปดาห์อาเซียน” กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอนเจดีย์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอาเซียน ให้กับเด็ก เยาวชน ต้อนรับ AEC ในปี 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/190 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05