[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การแปรรูปเห็ดนางฟ้า - เห็ดนางรม กศน.ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม เกษตรธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
กศน.ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม เกษตรธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านคลองขอม หมู่ที่3 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนผู้เ
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
ท่านรองเลขา กศน.เยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ท่านรองเลขา กศน.ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ พร้อม ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางใหญ่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
การนิเทศการรับชมรายการ ETV
นายประภากร เกษรสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้ นางสุวรรณา แก้ววิชิต ครูคศ.๓ ออกนิเทศการรับชมรายการ ETV ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำธุรกิจขนมไทย กศน.ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการถักกระเป๋าไหมญี่ปุ่น กศน.ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
จัดการสอบ N-Net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
ปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการถักกระเป๋าไหมญี่ปุ่น กศน.ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรายการ ETV
กศน.ตำบลเขาพระ และ กศน.ตำบลวังศรีราช ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์ วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์
23 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดการสอบ N-Net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
22 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
กศน.อำเภออู่ทอง ได้ดำเนินการจัดสอบ N-NET ในสนามสอบ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
22 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
จัดการสอบ n-net
กศน.อำเภอด่านช้าง จัดการสอบ n-net ในวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2558 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
22 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
สอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ระดับประถมศึกษา
กศน.อำเภอด่านช้าง จัดการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ก.พ. ๒๕๕๘
22 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.สามชุก
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET )
กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนมะเกลือ
กศน.อำเภออู่ทอง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภออู่ทอง จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
กีฬาเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน กศน.ตำบลเกมส์ ครั้งที่ 6
กศน.อำเภออู่ทองจัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน กศน.ตำบลเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสงกรานต์กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสองพี่น้อง
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีจัดอบรมโครงการเสรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการนิเทศกลุ่มฝึกทักษะอาชีพ กศน.ตำบลยางนอน
นางสุพรรณี สะราคำ รับมอบหมายให้ไปนิเทศการเปิดกลุ่มฝึกทักษะอาชีพ(จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) วิชา เกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎี บ้านยางนอน หมู่ที่ 3 ต.ยางนอน
20 / ก.พ. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
นางสาวสุวรรณี เจียมจริต ครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช ให้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/151 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05