[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

28 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ดกิจกรรมเสวนาคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอสามชุกจัดกิจกรรมเสวนาคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
28 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
การอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านรายการโทรทัศน์ etv
ครู กศน.อำเภอสามชุกเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านรายการโทรทัศน์ etv วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมพัฒนาครู กศน. ผ่านสถานีโทรทัศน์ ETV
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอบางปลาม้า อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้างรับชมการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการ ETV
กศน.อำเภอด่านช้างรับชมการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการ ETV
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลกฤษณา
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการถักกระเป๋าด้วยเข็มโครเชต์ ณ บ้านราษฏร์บูรณะ หมู่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ
นางบุญปลูก สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปลาม้า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอท์ท จังหวัดนครนายก
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับการประกวด กิจกรรมตำบลคนดี ศรีสุพรณ ปี ๒๕๕๘
นางสาวสุวรรณี เจียมจริต ครูศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลหัวเขา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับการประกวดกิจกรรม ตำบลคนดี ศรีสุพรรณ ปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ
นางสายพิน ชาวคูเวียง ครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังยางริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนา
27 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ
นางสายพิน ชาวคูเวียง ครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังยางริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนา
26 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลโคกช้าง
ณ บ้านริ้วกรูด หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลเขาพระ
ณ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ในวันที่ ...
26 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลเขาดิน
ณ บ้านรางแจง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาดิน ในวันที่ ...
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
ประชุมเตรียมความพร้อมงานแห่เทียนพรรษาร่วมกับหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้อง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้อง ชั้น 2
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
รับชมการปฐมนิเทศครู กศน. เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โดยเริ่มวันแรกวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
โครงการเสวนาคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอสองพี่น้อง
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
ร่วมกับกศน.อำเภอบางปลาม้าและกศน.อำเภออู่ทอง ร่วมจัดกิจกรรมในงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดโบสถ์ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
25 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ
กศน.อำเภอด่านช้างส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกลให้มีคุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/173 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05