[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
กศน.อำเภออู่ทองจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใช้สื่อ ETV ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 ก.ค. 58
13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความรัก และประสิทธิภาพในการทำงาน
นักศึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 10-12 ก.ค. 2558 ณ บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท
13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ จังหวัดปราจีนบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558
13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้าง และเทศบาลตำบลด่านช้าง ช่วยกันทำความสะอาด กศน.อำเภอด่านช้างและห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอด่านช้าง เพื่อเตรียมงานตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล
กศน.อำเภอด่านช้าง และเทศบาลตำบลด่านช้าง ช่วยกันทำความสะอาด กศน.อำเภอด่านช้าง และห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอด่านช้าง เพื่อเตรียมงานตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้เปิดขบวน
13 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.ตำบลด่านช้าง เปิดกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน วิชา การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร
กศน.ตำบลด่านช้าง เปิดกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน วิชา การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร วันที่ 13-25 ก.ค.58 บ้านดงปอ หมู่ที่ 10 ต.ด่านช้าง อ.ด่าช้าง จ.สุพรรณบุรี
12 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ครู กศน.ตำบล อำเภอด่านช้าง จัดการเรียนการสอนโดยการรับชมรายการ ETV วิชา ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลายเรื่องเมนูอาหารไทย
ครู กศน.ตำบล อำเภอด่านช้าง จัดการเรียนการสอนโดยการรับชมรายการ ETV วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย เรื่องเมนูอาหารไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
12 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
นักศึกษา กศน.อำเภอด่านช้าง ร่วมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีเเผ่ไพศาล
นักศึกษา กศน.อำเภอด่านช้าง ร่วมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีเเผ่ไพศาล ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค 58 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
12 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (ปลูกป่า สร้างคุณค่าให้สังคม)
กศน.ตำบลองค์พระ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (ปลูกป่า สร้างคุณค่าให้สังคม) ณ บ้านทุ่งมะกอก หมู่ที่ 1 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอศรีประจันต์ เปิดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่องการทำไข่เค็ม
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอศรีประจันต์ เปิดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่องการทำไข่เค็ม
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
การฝึกอาชีพวิชาการทำโตกใส่ผลไม้จากเชือกมัดฟาง
กศน.ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก เปิดการฝึกอาชีพวิชาการทำโตกใส่ผลไม้จากเชือกมัดฟาง ระหว่างวันที่ 9- 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสามชุก หมู่ 4 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
เปิดกลุ่มหลักสูตรระยะสั้น วิชาการดูแลสตรีหลังคลอด จำนวน 40 ชั่วโมง
กศน.ตำบลย่านยาว เปิดกลุ่มหลักสูตรระยะสั้น วิชาการดูแลสตรีหลังคลอด จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาพิการ
กศน.อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาพิการ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านนักศึกษาคนพิการ
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ร่วมงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ อบต.หนองสะเดา
กศน.ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก ร่วมงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ อบต.หนองสะเดา ในวันที่ 9 กรกฎาคม2558 โดยกิจกรรมนี้มีนายอำเภอสามชุก มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำ \"โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ\"
ณ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 250 คน
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรม เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นอุดมการณ์ สืบสานความเป็นไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอสามชุก จัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นอุดมการณ์ สืบสานความเป็นไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
น.ส.เสริมศิริ จันทร์แดง ครูศรช.ตำบลวังยางและนายสมบัติ หลั่นเจริญ ครูอาสาสมัครประจำตำบลวังยาง จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการเรียนรู้เพศศึกษา
น.ส.เสริมศิริ จันทร์แดง ครูศรช.ตำบลวังยางและนายสมบัติ หลั่นเจริญ ครูอาสาสมัครประจำตำบลวังยาง จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการเรียนรู้เพศศึกษา
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
นางสาวเสริมศิริ จันทร์แดง ครู ศรช.ตำบลวังยาง และนายสมบัติ หลั่นเจริญ ครูอาสาสมัครประจำตำบลวังยาง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานของใช้จากหวาย(ต่อยอด)
นางสาวเสริมศิริ จันทร์แดง ครู ศรช.ตำบลวังยาง และนายสมบัติ หลั่นเจริญ ครูอาสาสมัครประจำตำบลวังยาง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานของใช้จากหวาย(ต่อยอด)
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
นางสาวอัญชลี แก้วปานกัน ครูกศน.ตำบลวังน้ำซับ และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลวังน้ำซับ เปิดกลุ่มโครงการทักษะชีวิต วิชา เพศศึกษา
นางสาวอัญชลี แก้วปานกัน ครูกศน.ตำบลวังน้ำซับ และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลวังน้ำซับ เปิดกลุ่มโครงการทักษะชีวิต วิชา เพศศึกษา
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
นางอุบล ฝอยติ้น ครูกศน.ตำบลบ้านกร่าง และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลบ้านกร่าง เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(ต่อยอด)
นางอุบล ฝอยติ้น ครูกศน.ตำบลบ้านกร่าง และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลบ้านกร่าง เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(ต่อยอด)
10 / ก.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
นางสาวอัญชลี แก้วปานกัน ครูกศน.ตำบลวังน้ำซับ และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลวังน้ำซับ เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
นางสาวอัญชลี แก้วปานกัน ครูกศน.ตำบลวังน้ำซับ และนางสาวปิยะดา อดทนดี ครูอาสาฯตำบลวังน้ำซับ เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/186 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05